Wednesday, February 14, 2007

Connected to three different networks


...i successivt minskande storlek. Jobbar hemma idag för att inte smitta halva kontoret med snuva och halsont.

No comments: