Saturday, March 01, 2008

Ernst äter kött


Språkförbistring gör Magnus till tillfällig köttätare.

No comments: