Thursday, November 20, 2008

Open Mobile Summit


Jag; troligtvis mitt i en utläggning om konvergens, konfigurerbarhet, strömsnålhet och vem tusan som egentligen ska bestämma över användargränssnittets utseende och beteende.

All in all, en givande konferens!

No comments: