Saturday, February 17, 2007

Spänningen stiger


Sanningens minut är nära. Blir det Smörmagnus eller Savage Garden-Darren Hayes-lookaliken Sebastian som går till final? Magnus sliter med prediktionerna men hinner inte klart. Wiki är mer reaktivt än proaktivt.

No comments: