Tuesday, February 05, 2008

Kontrollen blinkar blå


...då är allt som det ska.

1 comment:

Emma said...

Kanske enda gången blå-ljus är positivt :)

Jag delar din glädje över att slippa silikongrå kablar!