Friday, April 11, 2008

Olika grad av installation


Blåser datorer på löpande band.

No comments: