Wednesday, August 26, 2009

Lost in Japantown


Jag är i San Francisco fortfarande, right? Eller gjorde jag en felsväng någonstans och hamnade i Tokyo?

No comments: