Friday, January 19, 2007

Hur fick Hampus detta sår?


Troligtvis när han vurpade och tryckte in sin ena skida i ryggen. (Hur DET nu gick till...)

No comments: