Monday, January 29, 2007

Kollande Johansson


Mitt namn förvrängs en smula när det hamnar som referens på en pizzafaktura. När jag beställer tacos i LA heter jag Calanish.

No comments: