Sunday, April 29, 2007

Paul flyttar till San Diego


Jag hjälper Paul att ta sig till Kastrup med hela bohaget packat i ett flertal tunga väskor. ...och en surfbräda, men den var lätt. :-)

No comments: