Sunday, August 27, 2006

Hur kan Anders vara både glad och bekymrad samtidigt?


Whisky i glaset och spindlar i fönstret är EN teori.

No comments: