Friday, August 25, 2006

Visst frågar man sig?


Hur kan Almer vara både glad och bekymrad samtidigt?

No comments: