Monday, March 05, 2007

Teknikporrlunch


En telefon fångar lätt mången tattares uppmärksamhet.

No comments: