Friday, July 20, 2007

Mästereldare


Micke ser till att vi inte eldar upp buskaget.

No comments: