Friday, January 04, 2008

Tårarna fryser till is


Ja, det är pisskallt i Malmö.

1 comment:

Emma said...

Glöm inte den snåla blåsten!