Saturday, January 19, 2008

The wall formerly known as red


Det räckte med tre strykningar för att måla över den mörka röda!

No comments: