Thursday, June 19, 2008

Arduino workshop


Vi kodar Processing och leker med XBee.

No comments: