Thursday, December 04, 2008

Digitalt väckelsemöte


På Symbian Partner Event i SF bjöds det på framföranden som andades djup religiositet. Lee Williams från Symbian Foundation lyfte fram det fina med Symbian och passade på att fördöma alla andra alternativ till helvetet.

No comments: