Sunday, December 07, 2008

Tio i två


Jag frågade min bilskollärare en gång varför man skulle ha händerna i just "tio i två"-positionen. Mitt argument var att vänsterhanden då skulle vara 60° moturs från "12" men högerhanden endast 55° medurs. En bättre tidsangivelse skulle vara "nio i två" då vänsterhanden är 54° moturs och högerhanden 55.5° medurs. Fortfarande inte perfekt, men betydligt jämnare.

Han tyckte att jag borde tänka på andra saker.

Här: Anna övningskör med James.

No comments: