Monday, March 30, 2009

Ett rum fyllt med beaglar


Crash course i BeagleBoard-programmering samt genomgång av state-of-the-art av open source 3DUI-teknologi för begränsade plattformar. Sorgligt. På så många plan. ;)

No comments: