Sunday, March 01, 2009

Semitotalt utslagen


Halva onsdagen, hela torsdagen och halva fredagen tvingades jag på grund av en ihärdig förkylning skippa att jobba. Lördagen trodde jag att det började arta sig, men idag har det blivit värre igen. Jag känner mig mycket gammal som sitter/ligger här och pratar krämpor. ;)

Tack Anna för halstabletter och kärlek!

No comments: