Thursday, August 09, 2007

Kräftor med Paul Dickinson!


Det äts kräftor i botan i Lund.

No comments: