Wednesday, January 16, 2008

"Där borta"...


...ligger kyrkogården.

1 comment:

Anonymous said...

Gravplatser är inte gratis