Saturday, May 05, 2007

Grill igen!


Grillande på slussgatan 14 efter ett gott dagsverke.

No comments: