Friday, May 04, 2007

På enklaste sätt


Grillning av hamburgare en fredag långt efter att feischtman klamrat sig fast.

No comments: